jonoobgan

۵۰ محصول متنوع کود کشاورزی
برای کشت ها و اقلیم های ایران پهناور
۳۰ سال دوستی و همراهی با کشاورزان

گوگرد بنتونیت دار 90

اصلاح کننده خاک های قلیایی
موثر در تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین ها
افزایش دهنده عطر و بوی گیاهان و سبزیجات

پلی گرو اکو

تهیه شده از کود مرغی پوسیده و غنی شده با بهترین مواد اولیه
افزایش دهنده عملکرد گیاه و کیفیت محصول
تامین کننده همزمان مواد آلی و معدنی خاک
جذب آب و اصلاح بافت خاک
افزایش دهنده رشد و توسعه ریشه
موثر در حفظ و توسعه میکرو ارگانیزم های خاک

ماکرو 10-6-10

حاوی عناصر ماکرو با نسبت مناسب
تامین کننده عنصر روی در چرخه غذایی گیاه
رهاسازی تدریجی عناصر
قابلیت استفاده آسان
قابل استفاده برای تمامی گیاهان زراعی و باغی

میکروگان 3-2-5

حاوی درصد بالایی از عناصر میکرو
بالانس مناسب از ریز مغذی ها جهت کلیه محصولات زراعی و باغی
دارای قابلیت جذب مناسب در خاکهای قلیایی
رهاسازی تدریجی عناصر
قابل استفاده در دستگاه های کودپاش

previous arrow
next arrow
Slider

انواع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی

دسترسی به کشاورزی پایدار و پیشرفته ،متکی به تحقیقات و کاربرد اصول علمی می باشد تا ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات، از منابع در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده گردد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز میسر نخواهد بود مگر با شناخت وضعیت گیاه، خاک و آب. بنابراین در اولین گام کشاورزان و باغداران باید اطلاعات کاملی از کیفیت آب و خاک و نیز وضعیت سبز گیاه از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته باشند تا بتوانند برنامه کودی مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا نمایند.

مشاهده خدمت